W POL-POŻ dostarczamy i montujemy znaki bezpieczeństwa pożarowego obejmujące oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych oraz lokalizację i identyfikację sprzętu przeciwpożarowego.

Dostarczamy również instrukcje postępowania na wypadek pożaru, instrukcje BHP i inne ważne znaki zakazu, nakazu, informacyjne. Wszystkie nasze znaki spełniają kryteria Polskich i Europejskich Norm. Znaki bezpieczeństwa pożarowego stanowią część ogólnej ochrony przeciwpożarowej i mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników, całej organizacji i jej klientów.

Znaki bezpieczeństwa pożarowego

Znaki bezpieczeństwa pożarowego

Znaki bezpieczeństwa pożarowego

Znaki ppoż to grupa oznaczeń, które stosowane są w każdym obiekcie, w miejscach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, które znajdują się na jego terenie. Odpowiednio umiejscowione znaki ułatwiają orientację w budynku i pomagają zarówno jego użytkownikom jak i służbom ratunkowym w przypadku zagrożenia.

Znaki przeciwpożarowe wskazują najważniejsze miejsca tj. wyjścia awaryjne, lokalizacja sprzętu ewakuacyjnego, pożarniczego czy medycznego.

Znaki BHP zastosowanie

Znaki bezpieczeństwa BHP określają zasady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tego rodzaju znaki powinny być stosowane m.in. w zakładach produkcyjnych, halach i magazynach, biurach, galeriach handlowych czy innych obiektach użyteczności publicznej.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa BHP

Znaki bezpieczeństwa BHP wykorzystują różnorodne piktogramy, oznaczenia, które przedstawiają konkretne czynności. Pełnią rolę ostrzegawczą, informującą oraz instruktażową - jakie działania, należy podjąć w obliczu pojawienia się zagrożenia pożarowego. Znaki bezpieczeństwa są kluczowym narzędziem w zapewnianiu ochrony w miejscach pracy, instytucjach publicznych oraz innych przestrzeniach życiowych. Istnieją cztery główne typy oznakowań BHP, a każdy z nich wyróżnia się innym kolorem i grafiką.

Oto podstawowe rodzaje znaków bezpieczeństwa:

  • znaki zakazu, znaki nakazu (znane również jako znaki ochronne)
  • znaki ostrzegawcze,
  • znaki informacyjne.

Znaki bezpieczeństwa służą do identyfikowania konkretnych zagrożeń, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i zdrowie osób znajdujących się w danym obszarze. Mają więc jeden wspólny cel - przekazywanie czytelnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.

Gdzie umieścić znaki bezpieczeństwa?

W kontekście wyznaczania strategii bezpieczeństwa i planowania działań prewencyjnych, znaki BHP stanowią przydatne narzędzie informacyjne i edukacyjne. Skuteczność znaków bezpieczeństwa zależy w dużej mierze od tego, czy są one rozmieszczone we właściwym miejscu/środowisku. Powinny być umieszczone w widocznym miejscu, na odpowiedniej wysokości, wszędzie tam gdzie istnieje konieczność informowania o potencjalnych zagrożeniach. Szczegółowe zasady związane z rozmieszczeniem znaków bezpieczeństwa ściśle regulują przepisy prawa.

Znaki wyjścia ewakuacyjnego

Znak wyjścia ewakuacyjnego oznacza wyjście, którym ludzie mogą bezpiecznie ewakuować się z budynku w momencie zagrożenia. Obowiązkiem Zarządcy / Użytkownika / Najemcy jest m.in. oznakowanie dróg ewakuacyjnych i wyjść ewakuacyjnych aby zapewnić bezpieczną ewakuację przebywających w obiekcie osób. Zastosowanie, odpowiedni dobór i właściwy montaż znaków ewakuacyjnych, może w znacznym stopniu przyczynić się do skuteczności zarządzania bezpieczeństwem pożarowym.

Znaki wyjście ewakuacyjne

Znak indetyfikacyjny Gaśnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzęt przeciwpożarowy powinien być wyraźnie oznaczony i zawsze łatwo dostępny. Znaki ppoż. (nazywane też znakami ochrony przeciwpożarowej) mają zastosowanie do spełnienia powyższych wymagań. Dodatkowe oznakowania informacyjne pomagają w szkoleniu i edukacji pracowników w zakresie identyfikacji zawartości środków gaśniczych w gaśnicach i rodzajach pożarów. To bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo podczas używania gaśnic. 

Znak identyfikacyjny gaśnica

Instrukcje postępowania na wypadek pożaru

Te znaki określają zasady potępowania na wypadek pożaru, zawierają informacje jak należy się bezpieczenie ewakuować, gdzie i jak należy zgłośić informację o pożarze.

Instrukcje w razie pożaru

Znaki zakazu, nakazu, informacyjne

Umieszczone w widocznych miejscach, znaki ostrzegawcze i zakazu, wyraźnie zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia, czynności zabronione czy też obszary o szczególnym zagrożeniu.

znaki zakazu ppoż

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl