W POL-POŻ dostarczamy i montujemy znaki bezpieczeństwa pożarowego obejmujące oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych oraz lokalizację i identyfikację sprzętu przeciwpożarowego.

Dostarczamy również instrukcje postępowania na wypadek pożaru, instrukcje BHP i inne ważne znaki zakazu, nakazu, informacyjne. Wszystkie nasze znaki spełniają kryteria Polskich i Europejskich Norm. Znaki bezpieczeństwa pożarowego stanowią część ogólnej ochrony przeciwpożarowej i mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników, całej organizacji i jej klientów.

Znaki bezpieczeństwa pożarowego

Znaki wyjścia ewakuacyjnego

Znak wyjścia ewakuacyjnego oznacza wyjście, kórym ludzie mogą bezpiecznie ewakuować się z budynku w momencie zagrożenia. Obowiązkiem Zarządcy / Urzytkownika / Najemcy jest m.in. oznakowanie dróg ewakuacynych i wyjść ewakuacyjnych aby zapewnienić bezpieczną ewakuację przebywających w obiekcie osób. Zastosowanie, odpowiedni dobór i właściwy montaż znaków ewakuacyjnych, może w znacznym stopniu przyczynić się do skuteczności zarządzania bezpieczeństwem pożarowym.

Wyjście ewakuacyjne

Znak indetyfikacyjny Gaśnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzęt przeciwpożarowy powinien być wyraźnie oznaczony i zawsze łatwo dostępny. Znaki ochrony ppoż. mają zastosowanie do spełnienia powyższych wymagań. Dodatkowe oznakowania informacyjne pomagają w szkoleniu i edukacji pracowników w zakresie identyfikacji zawartości środków gaśniczych w gaśnicach i rodzajach pożarów. To bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo podczas używania gaśnic. 

Znak identyfikacyjny gaśnica

Instrukcje postępowania na wypadek pożaru

Te znaki określają zasady potępowania na wypadek pożaru, zawierają informacje jak należy się bezpieczenie ewakuować, gdzie i jak należy zgłośić informację o pożarze.

Instrukcje w razie pożaru

Znaki zakazu, nakazu, informacyjne

Umieszczone w widocznych miejscach, znaki ostrzegawcze i zakazu, wyraźnie zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia, czynności zabronione czy też obszary o szczególnym zagrożeniu.

znaki zakazu ppoż

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl