Praktyczne ćwiczenia ewakuacji (PSE)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów  – Dz. U. Nr 109, poz. 719, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,  powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji  oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników,  w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji  oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym  niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II  oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Jak przygotować praktyczne sprawdzenie ewakuacji ?


Specjaliści POL-POŻ pomogą Ci w zaplanowaniu, przeprowadzeniu oraz udokumentowaniu PSE.
Podczas ćwiczeń możemy zaproponować dodatkowe narzędzia jak rejestracja obrazu i dźwięku, ankiety, obserwatorzy, sprawdzenie współdziałania urządzeń przeciwpożarowych, kontroli dostępu itp.
Po przeprowadzeniu ćwiczeń i zebraniu wszystkich informacji przygotujemy wyczerpujący raport z wnioskami.

Praktyczne ćwiczenia - ewakuacja
Ewakuacja -  praktyczne ćwiczenia

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl