Zapewniamy przeglądy techniczne, konserwację i serwis systemów sygnalizacji pożaru. Naszym klientom zapewniamy terminowość usług oraz krótkie czasy interwencji awaryjnych. Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z wymogami prawnymi, normami oraz zaleceniami producentów przez w pełni przeszkolonych i kompetentnych techników. Regularna konserwacja i utrzymanie systemu SAP w stałej sprawności technicznej to nie tylko wymóg prawa ale również pewność, że system uruchomi alarm pożarowy w razie zagrożenia.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU - JAK CZĘSTO?

Zgodnie z wytycznymi CEN/TS/54-14:2004 konserwacja systemów SAP powinna być prowadzona wg harmonogramu:

  1. Obsługa codzienna (przez przeszkolonego pracownika użytkownika / właściciela),
  2. Obłsuga miesięczna (przez przeszkolonego pracownika użytkownika / właściciela),
  3. Obsługa kwartalna (przez specjalistę),
  4. Obsługa roczna (przez specjalistę).

Firma POL-POŻ dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami, do realizacji obsługi kwartalnej oraz rocznej.

Technik przy otwartej centrali ppoż.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU?

Istnieje wiele korzyści z regularnych przeglądów technicznych systemów sygnalizacji pożaru.
Regularna konserwacja systemu zwiększa trwałość podzespołów oraz minimalizuje występowanie fałszywych alarmów. W pełni sprawny i funkcjonalny system dający sygnał wczesnego ostrzegania na wypadek pożaru pozwala na bezpieczną ewakuację ludzi oraz wczesne podjęcie akcji gaśniczej. Zapewnia to wysoki stopień bezpieczeństwa pracowników, klientów i użytkowników pomieszczeń, oraz mienia.

 
Technik sprawdza działanie czujki dymu

JAKIE SĄ PRZYCZYNY FAŁSZYWYCH ALARMÓW W SYSTEMACH SYGNALIZACJI POŻARU?

Systemy prawidłowo zaprojektowane, zainstalowane i serwisowane nie powodują fałszywych alarmów. Występowanie fałszywych alarmów może nieść za sobą dodatkowe koszty: - zatrzymanej produkcji, zakłócenia spowodowane ewakuacją personelu, opłatami za przyjazd jednostki ratowniczo gaśniczej PSP, zwiększonymi składkami na ubezpieczenie.

Czujka dymu

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NASZYCH UMÓW SERWISOWYCH

W celu zapewnienia ciągłego sprawnego funkcjonowania instalacja systemu sygnalizacji pożaru powinna być regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej.
Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie. Na ogół umowa powinna być zawarta między użytkownikiem i/lub właścicielem a dostawcą lub inną kompetentną instytucją w zakresie dokonywania przeglądów obsługi technicznej i naprawy.
Firma POL-POŻ zapewnia kompetentny personel w zakresie w/w przeglądów oraz krótkie czasy usunięcia uszkodzeń i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.
Naszym klientom udostępniamy nr telefonu serwisowego do zgłoszeń awaryjnych, numer jest również umieszczany na centrali systemu sygnalizacji pożaru.

Test czujki dymu

Informacja roczna - PAA

Wykonywania przez nas  działalność związana z narażeniem polegająca na obsłudze systemów ppoż z urządzeniami zawierającymi źródła promieniowania jonizującego  – izotopowymi czujkami dymu , nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności, nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.

Przegląd i serwis systemu sygnalizacji pożaru - co warto wiedzieć?

Sprawne i bezawaryjne działanie systemu sygnalizacji pożaru jest ważne dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w budynkach. Dlatego też konieczne jest dla poprawy i jakości działania systemu sygnalizacji pożaru wykonywanie regularnych przeglądów. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej jasno wskazują iż zarówno przeglądy techniczne jak i czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Regularne przeglądy to nie tylko wymóg prawny ale istotny aspekt zarządzania bezpieczeństwem w budynku. Serwis i przegląd systemu sygnalizacji pożaru pozwalają na wczesne wykrycie i naprawę ewentualnych usterek, eliminację problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ppoż. Ważna jest gotowość systemu sygnalizacji pożaru do skutecznego działania w przypadku zagrożenia.

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

przeglądy ppoż.

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl