Poprawnie zaprojektowane oświetlenie awaryjne powinno uwzględniać:

  • istniejące i proponowane drogi ewakuacji,
  • punkty alarmu pożarowego, miejsca ze sprzętem przeciwpożarowym i medycznym,
  • miejsca które mogą stanowić przeszkody przy ewakuacji,
  • rozmieszczenie tryskaczy (tak aby system i oprawy nie były narażone na bezpośrednie działanie wody).

Oświetlenie ewakuacyjne, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych. W POL-POŻ montujemy sprzęt produkowany przez widących producentów, posiadający wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia. Projektujemy w oparciu o PN EN, wytyczne SITP oraz zalecenia producentów. Wykonujemy instalacje z oprawami awaryjnymi LED, świetlówkowymi z zasilaniem bateryjnym autonomicznym lub systemy oparte o baterie centralne.

Technik z luksomierzem robi pomiary
technik montuje oświetlenie awaryjne

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

przeglądy ppoż.

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl