Utylizacja gaśnic i zużytego sprzętu ppoż

Sprzęt przeciwpożarowy podlega naturalnemu zużyciu. Jesli wymieniany jest na nowy, lub jeśli uszkodzenie sprzętu nie kwalifikuje go do naprawy, należy poddać gaśnice czy sprzęt odpowiedniej utylizacji. Utylizacja pozwala w sposób bezpieczny odzyskać wartościowe materiały, które posłużą dalszej obróbce i wykorzystaniu. Ma to duże znaczenie dla środowiska naturalnego. 

Gdzie oddać, wyrzucić starą gaśnicę?

Stara gąsnica jest odpadem nietypowym, daltego nie mozna jej wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Gaśnica powinna zostać oddana do właściwego punktu, który zajmi eisę jej nalezyta utylizacją. Firmy oferujące sprzęt gaśniczy najczęściej pomagają klientom w zwrocie starego sprzętu. Firma Pol-Poż zajmuje się odbiorem zużytych gaśnic i przeznacza je na utylizację.

W przypadku chęci oddania gaśnicy po upływie terminu gwarancji, czy z innych powodów można odszukać listę autoryzowanych punktów serwisowych, które powinny gaśnicę przyjąć. Na stronach producentów gaśnic powinny być takie listy dostępne. 

Czy utylizacja gaśnic jest odpłatna?

O to czy można oddać do właściwych punktów gaśnice odpłatnie czy też nie, należy się dowiadywać indywidualnie w wybranym punkcie.