Utylizacja gaśnic i zużytego sprzętu ppoż

Gaśnice to jedne z najczęściej używanych rodzajów sprzętów gaśniczych. Gaśnice podlegają corocznej legalizacji, mogą podlegać naprawą czy badaniom technicznym. Zdarzają się przypadki, że gaśnice nie nadają się do dalszego wykorzystywania ze względu na zniszczenia mechaniczne lub zużycie środka gaśniczego. 

Sprzęt przeciwpożarowy podlega naturalnemu zużyciu. Jesli wymieniany jest na nowy, lub jeśli uszkodzenie sprzętu nie kwalifikuje go do naprawy, należy poddać gaśnice czy sprzęt odpowiedniej utylizacji. Utylizacja pozwala w sposób bezpieczny odzyskać wartościowe materiały, które posłużą dalszej obróbce i wykorzystaniu. Ma to duże znaczenie dla środowiska naturalnego. 

Gdzie wykonać utylizację gaśnicy?

Zużyte gaśnice mogą posiadać ciśnienie w zbiorniku, który może stanowić zagrożenie w procesie utylizacji. Wybór odpowiednich miejsc, które są przeznaczone do utylizacji gaśnic jest niezwykle istotne. Stara gaśnica jest odpadem nietypowym, dlatego nie można jej wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Gaśnica powinna zostać oddana do właściwego punktu, który zajmie się jej należytą utylizacją. Firmy oferujące sprzęt gaśniczy najczęściej pomagają klientom w zwrocie starego sprzętu. Firma Pol-Poż zajmuje się odbiorem zużytych gaśnic i przeznacza je na utylizację.

W przypadku chęci oddania gaśnicy po upływie terminu gwarancji, czy z innych powodów można odszukać listę autoryzowanych punktów serwisowych, które powinny gaśnicę przyjąć. Na stronach producentów gaśnic powinny być takie listy dostępne. 

Czy utylizacja gaśnic jest odpłatna?

O to czy można oddać do właściwych punktów gaśnice odpłatnie czy też nie, należy się dowiadywać indywidualnie w wybranym punkcie.

Dowiedz się więcej na temat doboru gaśnic i przeglądów technicznych.