Gaśnice i urządzenia gaśnicze - przeglądy, serwis, naprawy

Gaśnice, należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób okreśłony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W POL-POŻ zapewniamy okresowe przegldy techniczne i konserwacje gaśnic przez wyszkolonych, kompetentnych techników. Serwis gaśnic jest wykonywany zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz zaleceniami producentów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym. Dodatkowo daje pewność, że gaśnice będą działać, gdy są najbardziej potrzebne. 

Zasady konserwacji gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN-7 zostały opisane w Standardzie CBNOP-PIB-0037:2019.

Zakres związany z próbami ciśnieniowymi zbiorników reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego DZ.U. z 2021 r. poz 272 i 2269.

Standard CNBOP zakłada również wykonwyanie przez właścicieli / użytkowników kontroli kwartalnych podczas których powinno zostać sprawdzone:

 • Czy gaśnica znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym
 • Nie jest zastawiona i łatwo dostępna, oznakowana
 • Ma czytelną etykietę i instrukcję obsługi
 • Nie jest w widoczny sposób uszkodzona
 • Ma nienaruszoną plombę i zawleczki
 • Ma sprawnie działający ciśnieniomierz
 • Jest odpowiedniego typu i wielkości napełnienia

Wszelkie zauważone nieprawidłowości powinny zostać niezwłocznie naprawione.

Serwis urządzeń gaśniczych - czego dotyczy ta usługa?

Wszędzie tam gdzie istnieje potencjalne ryzyko pożaru, sprzęt gaśniczy odgrywa kluczową rolę w ochronie ludzi, mienia. Sprzęt gaśniczy to jeden z ważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa, a jego obecność w tym skuteczne wykorzystanie mogą realnie wpłynąć na przebieg przeprowadzanej akcji gaśniczej. Dlatego regularna konserwacja, przegląd, serwis urządzeń gaśniczych są nieodzowne, aby zapewnić gotowość urządzeń do działania w każdej sytuacji. POL POŻ dostarcza nie tylko zabezpieczenia przeciwpożarowe ale oferuje usługi dotyczące serwisowania, audytów sprzętu gaśniczego. Nasza oferta obejmuje: serwis urządzeń gaśniczych, regularne przeglądy urządzeń gaśniczych, w tym gaśnic, hydrantów, systemów gaśniczych i wielu innych urządzeń.

Nasi specjaliści zajmują się profesjonalną konserwacją, a kiedy to konieczne naprawami urządzeń gaśniczych. Przeprowadzamy pełny zakres działań mających na celu zachowanie i utrzymanie sprzętu gaśniczego w doskonałym stanie technicznym. Proces serwisowania urządzeń gaśniczych jest bardzo istotny, aby zagwarantować, że urządzenia te będą działać efektywnie w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Niewątpliwie jest to procedura, która powinna być przeprowadzana regularnie z uwzględnieniem wymogów ppoż i zgodnie z przepisami. Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres wykonywanych usług dotyczących serwisu urządzeń gaśniczych. Chętnie przedstawimy szczegóły naszych działań i dostosujemy je do Państwa potrzeb.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE GAŚNIC - JAK CZĘSTO ?

Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, w przypadku gdy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczane przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (przecięty wąż, ogniska korozji) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Standard CBNOP-PIB-0037:2019 Zasady konserwacji gaśnic przenośnych zgodnych z normą PN-EN-7 zakłada 3 terminy konserwacji, w zależności od rodzaju gaśnicy oraz czynności serwisowych.

Konserwacja podsawowa - raz na 12 miesięcy

Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie (jeśli jest konieczne) raz na 5 lat

Remont i ponowne napełnienie raz na 10 lat

 

przegląd gaśnic

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH GAŚNIC?

Jednakże, podczas wizyty technicy sprawdzają wiele innych elemetnów, takich jak:

 • czy gaśnice są rozlokowane w odpowiednich miejscach?
 • czy zawierają odpowiednie środki gaśnicze do pożarów jakie mogą mieć miejsce w obiekcie?
 • przegląd nowych maszyn,
 • zmiany procesach technologicznych,
 • używanie nowych produktów lub dodatkowa produkcja,
 • tymczasowe kuchnie,
 • dodatkowe grzejniki elekrtyczne itp.

Obszary te wymagają oceny w celu rozważenia czy poziom ryzyka pożarowego się nie zmienił, ziwększył na może nawet spadł. Technicy dodatkowo sprawdzają czy nie ma żadnych oznak uszkodzeń lub sabotażu. Technicy POL-POŻ są w pełni przygotowani do rozpoznania w/w zagrożeń i gotowi aby doradzić w sprawach zmiany lokalizacji gaśnic, ich wymiany jeśli jest to wymagane, opierając się o wymogi prawa. Technicy POL-POŻ poinformują również pracowniów o rodzajach dostarczonych gaśnic oraz przekażą informację jak bezpiecznie ich używać.

przegląd gaśnic

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ?

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

Przeglądy Ppoż

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl