Jak często robić legalizację gaśnic?

W tym artykule dowiesz się jak często przeprowadzać legalizację gaśnicy, jak sprawdzić okres jej przydatności do użycia i dlaczego jest to tak ważne dla każdego kierowcy. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Gaśnica samochodowa 1 kg musi znaleźć się w każdym pojeździe osobowym - obowiązek posiadania gaśnicy jest wpisany do kodeksu drogowego. Każde urządzenie gaśnicze posiada okres gwarancji producenta oraz okres legalizacji i nie należy mylić tych dwóch pojęć. Okres gwarancji jest to czas, przez który producent gwarantuje poprawne działanie urządzenia i jest to zazwyczaj pięć lat od daty produkcji gaśnicy. Jak natomiast sprawa wygląda z legalizacją urządzenia?

 

Legalizacja gaśnicy - kiedy robić?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, co to jest "okres legalizacji gaśnicy"?
Definicja legalizacja gaśnicy dotyczy badań Urzędu Dozoru Technicznego UDT butli stalowych w tym zbiorników gaśnic śniegowych z dwutlenkiem węgla. Dla wszystkich gaśnic posiadających znak CE terminy wykonywania badań UDT gaśnic są określone w deklaracji zgodności gaśnicy. Dla gaśnic śniegowych termin ten wynosi 10 lat, dla gaśnic proszkowych 6 kg 20 lat.

Jeśli chodzi o gaśnice proszkowe w tym gaśnice samochodowe jesteśmy zobowiązani zgodnie z polskim prawem do wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Po każdym przeglądzie technicznym gaśnica, która zostaje zakwalifikowana jako sprawna, zostaje oznaczona etykietą kontrolną określającą datę następnego przeglądu technicznego.

Co jeśli okres następnego przeglądu gaśnicy wynosi dwa lata od daty produkcji, która wybita jest na gaśnicy ? Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Czyli mimo wytycznych producenta określających pierwszy przegląd po 2 latach, wyższość ma prawo polskie, które nakłada obowiązek przeglądów raz na 12 miesięcy.

Kiedy zrobić przegląd gaśnicy? Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzenia przez specjalistę polega na sprawdzeniu gaśnicy pod względem technicznym, ewentualnej naprawie o dopuszczeniu go jej użytku przez kolejny rok. Przegląd gaśnicy samochodowej sam w sobie nie jest drogi, ponieważ kosztuje w granicach 5 - 10 złotych, jednak warto go zrobić aby mieć pewność, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia lub ewentualnego pożaru, będzie ona sprawa i gotowana do działania. Warto sprawdzić przy zakupie gaśnicy jej datę produkcji, bowiem często kupowane gaśnice „przeleżały” na magazynach kilka miesięcy i ich termin pierwszego przeglądu jest krótszy niż 1 rok. Kupując gaśnicę w firmie specjalistycznej, możemy poprosić od raz u wykonanie tzw „przeglądu zerowego”, po którym zostanie naklejona etykieta kontrolna z terminem następnego przeglądu za rok.

Legalizacja gaśnic cena

Legalizacja gaśnicy samochodowej i innych rodzajów gaśnic, zależna jest oczywiście od jej typu i serwisu w którym nabywamy gaśnice. Cennik usług jest bardzo zróżnicowany i zależny również od samej lokalizacji. Uśredniając, koszt legalizacji gaśnicy może oscylować w granicy kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Należy również pamiętać, iż wpływ na cenę ma też sama pojemność gaśnicy oraz rodzaj jej wypełnienia.

Warto pamiętać, iż gaśnica, którą przewozimy w aucie czy wykorzystujemy w biurze zgodnie przepisami musi być sprawna i gotowa do użycia. Należy więc regularnie dokonywać przeglądu i legalizacji gaśnic.

Legalizacja gaśnicy samochodowej - dlaczego warto ją wykonać?

Legalizacja gaśnicy to ważny proceder nie tyle z punktu widzenia wymogów prawnych co bezpieczeństwa drogowego. Gaśnica samochodowa jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu. Jest to sprzęt, który musi spełniać swoje funkcje w przypadku pożaru i innych sytuacjach awaryjnych. Z tego względu urządzenia gaśnicze należy poddawać regularnym kontrolom technicznym w tym również legalizacji. Jest to proces, który obejmuje szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego i skuteczności gaśnicy, zapewniając, że spełnia ona wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Dzięki regularnie przeprowadzanym kontrolom można uniknąć ewentualnych problemów związanych z niesprawnością gaśnicy w nagłych sytuacjach.

Zachęcamy wszystkich kierowców do świadomego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa, poprzez regularną kontrolę gaśnic samochodowych. Dbając o ten ważny element bezpieczeństwa, możemy nie tylko zadbać o nasze własne bezpieczeństwo, ale również zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach dla wszystkich użytkowników.

 

Zobacz film jak gasić silnik samochodu: