Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu oraz montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych tras kablowych.

 

Odpowiednio zabezpieczone trasy kablowe są kluczowe dla zachowania ciągłości działania instalacji elektrycznych w sytuacji pożaru, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz ewakuacji osób znajdujących się w budynku.

 

Funkcje ochrony przeciwpożarowej tras kablowych

 

Zachowanie ciągłości zasilania

 

Nasze rozwiązania zapewniają niezakłóconą dostawę energii elektrycznej do kluczowych systemów bezpieczeństwa pożarowego. Te w sytuacji pożaru muszą działać przez określony w wymogach klas odporności ogniowej obiektu czas.

 

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji

 Zabezpieczenia PPOŻ tras kablowych chronią drogi ewakuacyjne przed zapłonem kabli, co minimalizuje ryzyko zadymienia i utrudnienia ewakuacji osób z budynku. Odpowiednio zabezpieczone trasy kablowe wydłużają czas działania systemów ewakuacyjnych i ratunkowych.

Trasy kablowe często przebiegają przez kluczowe obszary, takie jak korytarze, które pełnią rolę głównych dróg ewakuacyjnych. Palące się przewody powodują wypełnienie się korytarzy dymem, ograniczającym widoczność. Ponadto wydzielające się podczas pożaru przewodów opary są toksyczne.  Dlatego właściwe zabezpieczenie kabli przed ogniem jest niezbędne dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku w przypadku pożaru.

 Nasze rozwiązania zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami pożaru, umożliwiając jednocześnie niezakłóconą pracę urządzeń elektrycznych. Dzięki temu działania ratunkowe i gaśnicze mogą być skutecznie wspierane przez systemy alarmowe, tryskacze, systemy oddymiania oraz oświetlenie ewakuacyjne. Trasy kablowe zabezpieczone kanałami z płyt ogniochronnych

 Jedną z najpopularniejszych metod tworzenia zabudowy ogniochronnej tras kablowych jest technologia Promatect L-500 dostarczana przez producenta zabezpieczeń firmę PROMAT

Polega ona na tworzeniu obudowy tras kablowych z płyt. Ich grubość dopasowuje się do czasu ochrony przeciwpożarowej wymaganego dla danego obiektu. PROMAT oferuje płyty w kilku warintach grubości od 20 mm do 60 mm o wymiarach 1200 x 2400 mm, istnieje również możliwość łączenia ich w celu uzyskania określonej grubości. 

Pierwszym etapem procesu projektowania zabezpieczeń ppoż tras kablowych jest dobór odpowiedniej grubości na podstawie norm określonych w aprobatach technicznych. Ta wpływa na ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekaz sygnału.

 

  • Grubość ścianek 25 mm zapewnia ciągłość dostawy 30 min
  • Grubość ścianek 40 mm zapewnia ciągłość dostawy 60 min
  • Grubość ścianek 55 mm zapewnia ciągłość dostawy 90 min
  • Grubość ścianek 70 mm zapewnia ciągłość dostawy 120 min

 

Dodatkowe zabezpieczenie instalacji - zabezpieczenie dylatacji i wyjść z zabudowy

 Poza płytami ogniochronnymi niezbędny jest także montaż kratek wentylacyjnych, które zapobiegają samonagrzewaniu się kabla i podwyższeniu oporności przewodzenia. W swoich projektach stosujemy pęczniejące kratki ALFA FR GRILLE i PROMASEAL. Typ kratki dobieramy do odporności naszej zabudowy. 

 Kratki ALFA FR GRILLE występują zarówno w wariancie prostokątnym, jak i okrągłym oraz różnych klasach odporności EI.

Sprawdź kratki:

KRATKA PĘCZNIEJĄCA ALFA FR GRILLE w kształcie prostokątnym

KRATKA PĘCZNIEJĄCA OKRĄGŁA

 

Istotnym elementem zabezpieczeń tras kablowych jest również dokładne zabezpieczenie wyjść instalacji z zabudowy. Szczeliny między zabudową a ścianą wypełniamy wełną mineralną. Ponadto szczeliny te pokrywamy masą PROMASEAL A-SPRAY, bądź PROMASEAL – MASTIC A.

W kanale kablowym możemy również wykonywać otwory rewizyjne, umożliwiające dostęp do przewodów. Stosujemy klapy rewizyjne, takie jak te dostępne pod adresem https://sklep-ppoz.pl/pl/c/Klapy-przeciwpozarowe/437.

 

Specjaliści POL-POŻ posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i montażu systemów składających się na bierną ochronę przeciwpożarową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia zabezpieczeń ppoż tras kablowych - skontaktuj się z nami.