Gdzie należy montować systemy oddymiania?

Powstały w wyniku pożaru dym może być bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia i życia, a dodatkowo znacznie utrudnia przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia. Właśnie z tego powodu w wielu obiektach obowiązkowe jest zamontowanie specjalnych systemów oddymiania. Jest to zespół urządzeń oraz instalacji, które mają za zadanie usuwać z budynków dym, jak również szkodliwe gazy. Trzeba mieć na uwadze to, że wyposażenie obiektów budowlanych i terenów w odpowiednie systemy przeciwpożarowe może znacznie ograniczyć straty materialne, a dodatkowo pomaga służbom ratunkowym lepiej poradzić sobie z żywiołem.

Poniżej przedstawiamy, w jakich miejscach należy montować systemy oddymiania, a także dlaczego stanowią one tak kluczową ochronę przeciwpożarową wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi skupiskami ludzi lub zwiększonym ryzykiem wybuchu ognia.

Gdzie stosowane są systemy oddymiania?

Systemy oddymiania, służące do usuwania dymu oraz szkodliwych gazów, montowane są w wielu obiektach użyteczności publicznej, wśród których należy wskazać:

  • obiekty handlowe- przede wszystkim duże galerie handlowe, sklepy albo markety;
  • instytucje kultury - kina, teatry, sale widowiskowe;
  • zakłady produkcyjne, gdzie istnieje zwiększone ryzyko wybuchu pożaru;
  • budynki publiczne - szpitale, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy;
  • parkingi podziemne;
  • hotele.

Trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, istnieje obowiązek instalacji oddymiającej w:

  • budynkach użyteczności publicznej, których powierzchnia zabudowy przekracza 1000m2;
  • dużych obiektach handlowych i usługowych o powierzchni przekraczającej 2500 m2.

Montaż systemów w takich obiektach wynika z faktu, że są to miejsca, które każdego dnia odwiedzane są przez bardzo duże grupy osób. Ponadto - nie można o nich zapominać w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, gdzie systemy oddymiania montuje się na klatkach schodowych. Są one w tym przypadku kluczowym elementem dróg ewakuacyjnych.

Korzyści z montażu systemów oddymiania

Swobodny przepływ powietrza w przypadku wybuchu pożaru jest bardzo ważny z kilku przynajmniej powodów. Oddymianie klatek schodowych oraz innych miejsc, jest znacznym ułatwieniem podczas przeprowadzania ewakuacji ludzi, a tym samym zmniejsza ryzyko zatruć szkodliwymi gazami.

Ponadto, ułatwia działania służb ratowniczych, umożliwiając szybsze dotarcie do miejsca, gdzie rozprzestrzenia się ogień. To wszystko pozwala także ograniczyć straty materialne, co w miejscach takich, jak urzędy czy szpitale może być dodatkowo bardzo ważne ze względu na znajdującą się tam dokumentację.