Natrysk ogniochronny przeciwpożarowy

Natrysk ogniochronny ppoż

Natryski ogniochronne to jeden ze sposobów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie różnego rodzaju konstrukcji w każdych warunkach. Dzięki natryskom ppoż możemy zabezpieczyć m.in. konstrukcje stalowe czy żelbetowe. Natryski ogniochronne ppoż możemy stosować zarówno w pomieszczeniach otwartych, a także wewnątrz obiektów.

Natryski ogniochronne - szczelna izolacja ppoż

Stosowanie natrysków ogniochronnych pozwala uzyskać na powierzchni danej konstrukcji szczelną izolację, która ochroni ją przed nagrzewaniem. Taki zabieg pozwala wydłużyć nośność konstrukcji żelbetowej czy stalowej, umożliwiając przeprowadzenie skutecznej ewakuacji. Natryski ppoż podnoszą odporność danej konstrukcji na działanie wysokich temperatur, czy ognia w przypadku wystąpienia pożaru.

Izolacyjny natrysk ogniochronny mcr Tecwool F

Jako autoryzowany wykonawca zabezpieczeń ppoż. firmy MERCOR oferujemy wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych, żelbetowych natryskiem ogniochronnym TECWOOL F. Dzięki tego typu natryskom przeciwpożarowym możesz wykonać natryski mcr Tecwool budynków.

Natrysk ogniochronny, przeciwpożarowy mcr Tecwool FSłuży do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych oraz elementów żelbetowych. Należy do grupy tzw. natrysków lekkich, posiadających małą gęstość masy natryskowej.

Osiągane klasyfikacje odporności ogniowej: R30, R60, R120, R240

Zalety systemu natrysków ogniochronnych:

    - Cena - bezkonkurencyjny w porównaniu do innych metod (płyty, farby pęczniejące)
    - Krótki czas wykonania natrysku
    - Wysoka trwałość, odporny na pękanie, kurz, gnicie czy grzyby
    - Pomijalny w obliczeniach statycznych ciężar wykonanej izolacji ogniochronnej
    - Szczeliny - zapewnia idealne pokrycie
    - Obojętny biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla środowiska
    - Posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne
    - Faktura zewnętrzna "baranka" w kolorze jasno szarym
    - Natrysk może być malowany farbami nawierzchniowymi

   
Aprobaty i dopuszczenia:

    Aprobata techiczna ITB nr AT-15-8163/2013
    Certyfikat zgodności ITB nr 1865/W

 

Natrysk ogniochronny przeciwpożarowy mrc Tecwool

mcr Tecwool F poza doskonałymi właściwościami ogniochronnymi cechuje się również dobrą izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. Stosowany jako tynk akustyczny skutecznie wpływa na poprawę parametrów dzwięku.

Dźwiękochłonność
Dźwiękochłonność została zbadana zgodnie z EN ISO 354.


Ważone współczynniki pochłaniania dźwięku wyrażone zgodnie z normą EN ISO 11654 zostały podane w Tabeli:

Grubość (mm) Ważony współczynnik
pochłaniania dźwięku αw
Klasa dźwiękochłonności
17 0,60 C
26 0,80 B


Oszczędność energii i ochrona cieplna

Badania przewodności cieplnej zostały przeprowadzone zgodnie z EN 12667. Podane wartości współczynnika przewodzenia ciepła zostały ustalone zgodnie z EN ISO 10456.

Tabela: Właściwości cieplne

λ10, suchy,90/90


0,061


(W/mK)


Wartość kwantyla przewodności w temperaturze 10 °C
w suchej atmosferze reprezentująca co najmniej 90%
produkcji przy poziomie ufności 90%
λD, 90/90 (23/50)

0,075

(W/mK)

Wartość projektowa przewodności deklarowana dla
temperatury 23 °C i wilgotności względnej 50%
λD, 90/90 (23/80)

0,080

(W/mK)

Wartość projektowa przewodności deklarowana dla
temperatury 23 °C i wilgotności względnej 80%

 

 
Paroprzepuszczalność
Zgodnie z punktem 5.6.2 wytycznych ETAG 018-1 i EN ISO 12572 wartość właściwego współczynnika
paroprzepuszczalności (μ) wynosi 2,1.

natrysk ogniochronny mcr Tecwool F
natrysk ppoż mcr Tecwool F
natryski ochronne mcr Tecwool F
natryski ochronne mcr Tecwool F