Gaśnice - Dobór, Dostawa, Montaż, Utylizacja

Według przepisów prawa w Polsce jeśli jesteś pracodawcą, właścicielem, wynajmującym lub najemcą lokali użytkowych jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe.

Szczegółowo reguluje to -  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Odpowiedzialność ta polega m.in. na wyposażeniu obiektu w odpowiednie gaśnice. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci dobrać odpowiednie rodzaje i ilości gaśnic aby spełnic wymogi prawne. Opracowujemy kompletne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które zawierają m.in. wykaz i lokalizację gaśnic oraz znaków bezpieczeństwa pożarowego indywidualnie dopasowane do każdego obiektu po zapoznaniu się z architekturą, procesami technologicznymi oraz warunkami ewakuacji. Po określeniu rodzajów i ilości niezbędnych gaśnic i oznakowań nasi technicy dostarczą i profesjonalnie zainstalują sprzęt i oznakowanie. Jeśli posiadasz stare gaśnice, sprawdzimy ich stan techniczny i określimy ich przydatność, w przypadku braku możliwości dalszego ich użytkowania, zapewnimy ich bezpieczną utylizację.

PROCES INSTALACJI

ETAP 1 - DOBÓR GAŚNIC

Pierwszym krokiem w doborze gaśnic jest zebranie pełnych informacji na temat obiektu: powierzchnia, rodzaje składowanych materiałów, miejsca szczególnie niebezpieczne pożarowo. Czy jest to nowy obiekt i wymaga całkowiteggo wyposażenia czy też miałą miejsce rozbudowa i będzie doposażany o dodatkowy sprzęt gaśniczy. Po uzyskaniu wszystkich informacji i określeniu potrzeb przygotujemy zestawienie niezbędnego sprzętu ppoż. zgodnie z wymaganiami ustaw, rozporządzeń, norm PN EN oraz zakładanego budżetu.

ETAP 2 - DOSTAWA GAŚNIC

Po akceptacji zlecenia, dostarczymy gaśnice wysokiej jakości zgodnie ze specyfikacją. 

Dostawa gaśnic

ETAP 3 - INSTALACJA GAŚNIC

Nasi wykwalifikowani technicy zainstalują nowy srzęt przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania firmy. Nasze prace instalacyjne są zgodne z najwyższymi standardami. Mamy szereg komplementarnych produktów do gaśnic: wieszaki, szafki na gaśnice, pokrowce, stojaki. Proszę spawdzić naszą stronę pomocniczego wyposażenia ppoż. aby uzyskać więcej informacji. W trakcie insalacji technicy przeprowadzą tzw. przegląd zerowy gaśnic i oznaczą je etykietami kontronymi z datą następnego przeglądu technicznego. Po zakończeniu instalacji sporządzimy kompletny rejestr sprzętu gaśniczego, który zawiera: lokaliację, typ sprzętu, terminy przeglądów technicznych.

instalacja gaśnic

ETAP 4 - KONSERWACJA GAŚNIC

Gdy nowy sprzęt jest już zainstalowany oferujemy szeroką gamę pakietów serwisowych dostosowanych do potrzeb klienta. Wszystkie przeglądy techniczne i konserwacje gaśnic są wykoanywane zgodnie z zaleceniami producentów oraz wytycznymi CNBOP, przez wykwalifikowanych techników. 

Konserwacja gaśnic

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH GAŚNIC?

Głównym obowiązkiem techników podczas przeprowadzania konserwacji gaśnic jest zapewnienie jest sprawności technicznej i gotowości do użycia wg wytycznych CNBOP i zaleceń producentów.

Jednakże, podczas wizyty technicy sprawdzają wiele innych elemetnów, takich jak:

  • czy gaśnice są rozlokowane w odpowiednich miejscach?
  • czy zawierają odpowiednie środki gaśnicze do pożarów jakie mogą mieć miejsce w obiekcie?
  • przegląd nowych maszyn,
  • zmiany procesach technologicznych,
  • używanie nowych produktów lub dodatkowa produkcja,
  • tymczasowe kuchnie,
  • dodatkowe grzejniki elekrtyczne itp.

Obszary te wymagają oceny w celu rozważenia czy poziom ryzyka pożarowego się nie zmienił, ziwększył na może nawet spadł. Technicy dodatkowo sprawdzają czy nie ma żadnych oznak uszkodzeń lub sabotażu. Technicy POL-POŻ są w pełni przygotowani do rozpoznania w/w zagrożeń i gotowi aby doradzić w sprawach zmiany lokalizacji gaśnic, ich wymiany jeśli jest to wymagane, opierając się o wymogi prawa. Technicy POL-POŻ poinformują również pracowniów o rodzajach dostarczonych gaśnic oraz przekażą informację jak bezpiecznie ich używać.

regulacja gaśnic

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ?

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

Przeglądy techniczne ppoż

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl