Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków i konstrukcji

Czym są zabezpieczenia PPOŻ?

Głównym zadaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych jest ochrona budynków poprzez zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru. W skład zabezpieczeń ppoż wchodzi wiele urządzeń i rozwiązań do skutecznego zwalczania pożarów i przeprowadzania odpowiednich działań ratowniczych.

Stosowanie zabezpieczeń pożarowych budynków jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia osób znajdujących się w obiekcie, ale również związana jest wymogami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 

Konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

To, że pożary dzisiaj zdarzają się o wiele rzadziej niż kiedyś i przynoszą relatywnie mniejsze straty, wynika przede wszystkim stąd, że potrafimy lepiej się przed nimi zabezpieczyć oraz dysponujemy systemami, które szybko wykrywają wystąpienie pożaru i reagują, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia. Zabezpieczenia ogniochronne są niezbędne w każdym budynku – w budynkach mieszkalnych oraz biurach przede wszystkim mają na celu zabezpieczenie przebywających wewnątrz nich ludzi i umożliwienie im ewakuacji. Wszędzie indziej natomiast chronią one mienie, ale także sąsiedztwo budynków. Nie zawsze można przewidzieć pojawienie się ognia, a jeśli on wystąpi, przeważnie nie jest łatwo powstrzymać go przed rozprzestrzenieniem się, dlatego też stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych jest koniecznością oraz podstawą zabezpieczenia mienia, ale przede wszystkim życia ludzkiego.

Podział zabezpieczeń ogniochronnych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na czynne oraz bierne. Największe znaczenie dla ograniczania pożaru i jego negatywnych skutków mają zabezpieczenia czynne, jednak zabezpieczenia bierne nie pozostają bez wpływu na rozwój pożaru, opóźniając jego powstanie w wielu przypadkach.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - charakterystyka

Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia drewna, stali, systemów wentylacji, elewacji betonowych itp. Mogą to być impregnaty, zaprawy ogniochronne i tym podobne rozwiązania, które przede wszystkim mają na celu opóźnienie osiągnięcia temperatury krytycznej, która prowadzi do utraty właściwości lub rozpoczęcia wydzielania łatwopalnych substancji. Zabezpieczenia ogniochronne bierne w przypadku wystąpienia pożaru nie są w stanie go powstrzymać, mogą jednak spowolnić jego rozwój, dlatego też nie powinniśmy z nich rezygnować. Warto wiedzieć też, że w wielu przypadkach to właśnie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe sprawiły, że poniesione w wyniku pojawienia się ognia straty były znikome.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - co do nich zaliczamy?

Systemy przeciwpożarowe opierają się na zrównoważonym połączeniu dwóch głównych rodzajów zabezpieczeń: aktywnych i biernych. Dlatego też niezwykle ważne aby zarówno bierne jak i aktywne zabezpieczenia ppoż wzajemnie się uzupełniały i współdziałały w celu zapewnienia najbardziej skutecznej ochrony przed pożarami. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się przede wszystkim elementy konstrukcyjne, materiały, które co prawda nie są aktywne w momencie wystąpienia pożaru, jednak zostały zaprojektowane w taki sposób aby zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się i ograniczaniu szkód.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to takie elementy jak: ściany ognioodporne, drzwi i okna przeciwpożarowe, izolacje ogniowe czy przepusty ogniochronne. Najprościej ujmując do biernych zabezpieczeń ppoż zaliczamy wszystkie pasywne bariery, które opóźniają rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu. W praktyce pełnią one bardzo ważną rolę - umożliwiają przede wszystkim sprawną ewakuację osób.

Czynne zabezpieczenia ppoż

Istotne są jednak czynne zabezpieczenia, które są w stanie ostrzec nas o zagrożeniu oraz samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie. Istotną rolę odgrywają tutaj systemy wentylacyjne, dzięki którym ewakuacja jest łatwiejsza, ale przede wszystkim zmniejsza się zagrożenie ludzkiego życia. Systemy oddymiania pozwalają na pozbycie się z pomieszczenia dymu, który utrudnia ewakuację, może zatruć osoby znajdujące się w budynku i doprowadzić je do śmierci, a także spowodować spore straty materialne. Najważniejsze są jednak te zabezpieczenia ogniochronne, które wykrywają zaistnienie pożaru. Systemy te mogą np. analizować powietrze i uruchamiać alarm, kiedy wykryją w nim dym. Systemy sygnalizacji pożarowej uruchamiają instalacje, które zaczynają oddymiać pomieszczenie oraz gasić ogień, a także zawiadamiają o zagrożeniu przebywające w pomieszczeniu osoby oraz odpowiednie służby ratunkowe. Te zabezpieczenie przeciwpożarowe są przeznaczone do różnej wielkości obiektów – są stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, biurach, jak i obiektach przemysłowych.

Skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia ogniochronne swoją skuteczność zawdzięczają szybkiej reakcji, ale także połączeniu systemów. Zabezpieczenia te działają trochę jak naczynia połączone – systemy detekcji dymu dzięki stałej analizie powietrza są w stanie bardzo wcześnie wykryć dym będący pierwszym sygnałem pożaru. Dźwiękowe system ostrzegawcze bardzo szybko alarmują o wystąpieniu zagrożenia, natomiast zabezpieczenia przeciwpożarowe, których rolą jest gaszenie pożaru i odprowadzanie dymu zaczynają pracować, nie pozwalając ogniowi na rozprzestrzenienie się, a ludziom ułatwiając ewakuację. Nie byłoby jednak skuteczności tych zabezpieczeń, gdyby nie ich właściwy dobór do danego budynku i jego potrzeb, a także prawidłowa instalacja i czasowa konserwacja. Dlatego też choć nie ulega wątpliwości, że zabezpieczenia przeciwpożarowe należy stosować, to warto pamiętać o tym, by ich wybór i montaż zlecić fachowcom.

Zabezpieczenia PPOŻ - montaż i konserwacja

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych to bardzo ważny element ochronny wszelkich budynków i obiektów budowlanych. Zabezpieczenia PPOŻ są niezwykle istotne zarówno w przypadku budynków prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Kluczowe dla prawidłowego działania zabezpieczeń przeciwpożarowych jest odpowiednia analiza i dobór rozwiązań dopasowanych do specyfikacji danego obiektu. Usługi firmy Pol-Poż w zakresie zabezpieczeń PPOŻ obejmują projektowanie, montaż oraz konserwację. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb!

Sprawdź też: systemy przeciwpożarowe