Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne - Przeglądy techniczne, konserwacja, serwis

Oświetlenie ewakuacyjne, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych.

Po zakończeniu montażu i dokonaniu prób oraz testów działania, systemy i instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób okreśłony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W POL-POŻ zapewniamy okresowe przegldy techniczne i serwis systemów i instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przez kompetentny presonel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Po zmianach aranżacji wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia oraz modernicazje systemów w celu zapewnienia odpowiednich parametrów określonych w normach.

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - co ile?

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wchodzi w skład systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stanowią one integralną część systemów zarządzania ewakuacją w budynkach. Dzięki oświetleniu możliwe jest zapewnienie optymalnej widoczności w sytuacjach awaryjnych a także przeprowadzenie skutecznej ewakuacji osób w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego lub innej sytuacji awaryjnej. Chcąc zapewnić ciągłość i bezawaryjność działania systemów bezpieczeństwa - zarówno oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne powinny być poddawane regularnym kontrolom.

Regularne przeglądy pozwalają na wykrycie potencjalnych problemów, które mogą dotyczyć uszkodzenia źródeł światła, baterii czy układów zasilania. Wykonywanie przeglądów technicznych jest więc kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa, wydajności sprawności działania systemów zarządzania ewakuacją. Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i wszelkie czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, lecz nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Oświetlenie awaryjne ppoż
Oświetlenie awaryjne ppoż

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ?

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl