Czujniki izotopowe - utylizacja, wymiana, konserwacja

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku jest istotną kwestią, której pod żadnym pozorem nie powinniśmy pomijać ani bagatelizować. Oczywiście należy mieć pełną świadomość tego, że żadne zabezpieczenia przeciwpożarowe nie są w stanie całkowicie zapobiec możliwości wystąpienia pożaru w budynku. Mają one jednak istotną rolę.. Jednym z elementów systemu przeciwpożarowego mogą być izotopowe czujniki dymu, jednak zawsze należy pamiętać o tym, że kiedy przestajemy ich używać, konieczna będzie utylizacja czujników izotopowych. Zanim jednak do tego dojdzie, jaki wpływ na zabezpieczenie przed pożarem mają te czujniki? Jak sama nazwa wskazuje, ich zadaniem jest zidentyfikowanie pojawienia się dymu w powietrzu. Dym jest zaś pierwszym znakiem pożaru, dlatego jeśli zostaniemy zaalarmowani o niebezpieczeństwie w momencie pojawienia się dymu, mamy bardzo duże szanse ograniczyć do minimum szkody związane z pożarem.

Dlaczego utylizacja czujników izotopowych jest konieczna?

Czujniki izotopowe generalnie należą do starszej generacji i obecnie często są zastępowane przez nowsze technologie. Swoją nazwę zawdzięczają zawartości izotopów: plutonu lub ameryku. Decydując się na wymianę takiej czujki niezbędna jest odpowiednia utylizacja czujników izotopowych ze względu na to, że zarówno izotop plutonu, jak i ameryku jest bardzo niebezpieczny. Zwłaszcza pluton jest groźny ze względu na swoją wysoką toksyczność i radioaktywność. Nie można więc, wymieniając izotopowy czujnik dymu na inny, po prostu go wyrzucić. Jedynie przeprowadzona przez fachowców wyposażonych w odpowiednią wiedzę i sprzęty utylizacja czujników izotopowych może w pełni zagwarantować bezpieczeństwo nie tylko nam, użytkownikom budynku, ale także innym osobom oraz środowisku.

Wymień izotopową czujkę

Polskie Prawo Atomowe określiło okres ważności takich czujek. Oznacza to, że jeżeli korzystamy z nich, w końcu nadejdzie czas, w którym utylizacja czujników izotopowych stanie się niezbędna. Lepiej od początku mieć świadomość tego, że obowiązuje nas oddanie takiego czujnika do utylizacji ze względów bezpieczeństwa. Oczywiście dopóki eksploatujemy izotopowy czujnik, warto zadbać o jego bieżącą konserwację. Zwykle firmy, które zajmują się dystrybucją czujek, świadczą też usługi z zakresu konserwacji i utylizacji. To może nam ułatwić okres korzystania z tego rodzaju czujników. Obecnie producenci zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz firmy zajmujące się ich dystrybucją, montażem i konserwacją, polecają nowsze technologie, jeśli chodzi o czujniki dymu.