Pomiary elektryczne

Niesprawne rozdzielnie elektryczne są częstą przyczyną pożarów. Firma POL-POŻ oferuje usługi przeglądów technicznych rodzielni elektrycznych wraz ze zdjęciami kamerą termowizyjną. Przegląd taki można połączyć z wymaganym przepisami prawa przeglądem wyłącznika ppoż. prądu oraz pomiarami oświetlenia awaryjnego.

PRZEGLĄDY ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

  • podstawowa kontrola działania wyłączników różnicowo-prądowych (przycisk TEST) i innych aparatów oraz ew. kwalifikacja do wymiany
  • kontrola i regulacja aparatów zmierzchowych i zegarów astronomicznych umieszczonych w rozdzielnicach
  • sprawdzanie stanu zacisków kablowych, dokręcanie poluzowanych połączeń i ocena wizualna.
  • sprawdzanie działania wyłącznika ppoż.
  • kontrola działania wszystkich faz i spisanie mocy chwilowej z zamontowanego w oddziale licznika
  • wykonanie zdjęć termowizyjnych rozdzielnic

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

JAK CZĘSTO? Art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.) nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu m.in. obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat. Kontrolą tą powinno być objęte m.in. badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Protokół przeglądu rozdzielni elektrycznej - uprawnienia 

Nasze usługi wykonywane są przez uprawnionych do tego specjalistów. Przed wyborem wykonawcy przeglądu instalacji elektrycznej warto sprawdzić świadectwa kwalifikacji danej osoby. Kontrola pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych powinna zostać opisana w protokole pomiarowym. Możemy znaleźć w nim informację na temat usterek, sposobach ich rozwiązania czy użytych metod badawczych. 

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl

Dbamy o niezawodność sprzętu i systemów przeciwpożarowych