Systemy detekcji gazów - przegląd, serwis, kalibracja i konserwacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy pow. 60kW oraz w halach garażowych powyżej 10 stanowisk, wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów.

Systemy zabezpieczające przed wybuchem są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych i tak samo jak one wymagają okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresach zalecanych przez producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zapewniamy przeglądy techniczne i kalibrację detektorów w istniejących systemach oraz dostawę i montaż nowych systemów detekcji gazów dla kotłowni gazowych oraz hal garażowych. 

Kalibracja systemów detekcji gazów powinna być wykonywana co trzy lata. Jeżeli detektor CO2 był poddany ekspozycji o dużym stężeniu - należy ją wykonać wcześniej.

System detekcji gazu - wymagania w pomieszczeniach

Pomieszczenia w których mamy do czynienia z instalacjami lub urządzeniami gazowymi z natury mogą być narażone są na wyciek paliwa gazowego i czy inną awarię. Odpowiednio zamontowane systemy detekcji gazu są więc kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w danym obiekcie. Detektory gazu powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie stężenie gazów może przekraczać bezpieczne wartości. Należy je montować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do czujek.

Przegląd systemów detekcji gazu

Jak powinna wyglądać usługa przeglądu systemów detekcji gazów? Najczęściej podczas przeglądu dochodzi do wzbudzenia czujnika gazem wzorcowym. Takie działanie ma na celu m.in. sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji ostrzegawczej. Podczas przeglądu sprawdzamy również czy zawór dopływu gazu został zamknięty, a także czy po przekroczeniu wartości progowej dochodzi do uruchomienia detektora. Po wykonaniu przeglądu mogą być wykryte błędy i nieprawidłowości. Wówczas detektory gazu muszą zostać poddane kalibracji.

Przejdź do: jak działa system wykrywania gazów?

Systemy detekcji gazu

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

przeglądy ppoż.

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.