Systemy detekcji gazów - przegląd, serwis, kalibracja i konserwacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy pow. 60kW oraz w halach garażowych powyżej 10 stanowisk, wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów.

Systemy zabezpieczające przed wybuchem są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych i tak samo jak one wymagają okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresach zalecanych przez producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zapewniamy przeglądy techniczne i kalibrację detektorów w istniejących systemach oraz dostawę i montaż nowych systemów detekcji gazów dla kotłowni gazowych oraz hal garażowych. 

Systemy detekcji gazu

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

przeglądy ppoż.

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.