Usługi przeciwpożarowe (Ppoż) - rodzaje i znaczenie

Cechą kompleksowych usług przeciwpożarowych jest pełna i wyczerpująca odpowiedź, na potrzeby danej firmy czy instytucji. Aby tego dokonać przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego typu usługach muszą spełniać szereg warunków, łącząc w sobie cechy firmy szkoleniowej, nadzorczej czy budowlanej. Jakie są rodzaje usług przeciwpożarowych? O tym poniżej.

Działalność kontrolna

Tak jak wspomniano, usługi przeciwpożarowe można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest działalność kontrolna. W jej ramach dana firma powinna podjąć się przede wszystkim sprawdzenia sprzętu gaśniczego. Poza samym przeglądem istotna jest legalizacja gaśnic oraz ich naprawa. Poza samym sprzętem, sprawdzane być powinny również instalacje hydrantowe czy też tryskaczowe, systemy oddymiające i wszelkie instalacje, których celem jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Innymi słowy usługi ppoż z tej perspektywy to wszelka działalność kontrolna, nadzorcza, a także audyt budynków.

Przeglądy, legalizacje, szkolenia przeciwpożarowe

Z innego punktu widzenia, usługi przeciwpożarowe to przegląd budynku pod względem oznaczeń przeciwpożarowych i wszelkich znaków, tablic i wykazów ułatwiających ewakuację. Ponadto, firma zajmująca się takimi usługami powinna sporządzić plany takich ewakuacji, instrukcje przeciwpożarowe dla budynków (na podstawie istniejących przepisów prawa), jak i opracować ewentualne drogi i scenariusze pożaru. Po przygotowaniu tego typu scenariuszy warto jest zadbać również o przeszkolenie osób będących użytkownikami takich budynków. Dzięki temu, wiadomo że plany ewakuacyjne w odpowiednim momencie zostaną skutecznie zaimplementowane.

Usługi instalacyjne systemów ppoż

Dobra firma przeciwpożarowa będzie również potrafiła zainstalować w budynku niezbędne urządzenia, systemy i zabezpieczenia, mające na celu ochronę przeciwpożarową. Ponadto wykona ona zabezpieczenia przejść instalacyjnych, przeprowadzi inspekcje drzwi ppoż. – tak aby zminimalizować ryzyko pożaru. 

Przeciwpożarowe usługi doradcze

Analizując wszystkie te działania należy pamiętać, że mimo wszystko kluczem do skutecznych usług przeciwpożarowych jest rzetelne doradztwo. To ze strony firmy przeciwpożarowej wyjść powinny informacje dotyczące tego, jakie z działań opisanych powyżej, należy w firmie wykonać, aby zapewnić budynkowi, instytucji czy przedsiębiorstwu skuteczną i pełną ochronę przeciwpożarową. Ma to niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, których dane usługi mają dotyczyć.