Dlaczego konserwacja systemów ppoż jest taka ważna?

Każdy zarządca budynku, bez względu na to, jakie jest zastosowanie danego obiektu (czy chodzi o budownictwo mieszkaniowe, czy też komercyjne) zobowiązany jest do konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej. Taka czynność często bywa regulowana prawnie – tak też jest w Polsce, stąd konserwacja ppoż stanowi szalenie ważny element ochrony nad obiektami.

Zarówno urządzenia przeciwpożarowe jak i gaśnice są objęte obowiązkiem konserwacji, który nakłada na wspomnianych wyżej zarządców rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Wedle tego przepisu, wszelkie czynności obejmujące konserwację ppoż powinny się odbywać  zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi urządzeń przeciwpożarowych, a także informacjami zawartymi przez producentów danego sprzętu. Konserwacja systemów ppoż odbywać ma się tak często, jak wskazują wspomniani producenci, natomiast nie rzadziej niż raz do roku. Raz na pięć lat natomiast, powinno się konserwować węże stanowiące elementy hydrantów wewnętrznych. Wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Co właściwie wchodzi w skład systemów o których mowa wyżej? Jakie urządzenia powinny być odpowiednio serwisowane?

Przede wszystkim mówiąc o konserwacji ppoż, oprócz wspomnianych wyżej węży, na myśli mamy gaśnice (przenośne i przewoźne) instalacje gaśnicze rożnego typu, ale także elementy, które wchodzą w skład systemu ostrzegania przeciwpożarowego – zarówno mowa tu o sygnałach dźwiękowych jak i innych znakach ostrzegawczych. Ponadto konserwacja ppoż obejmuje wszelkie urządzenia oddymiające, czujniki tegoż właśnie dymu, drzwi oraz bramy przeciwpożarowe i systemy, które takimi bramami mają sterować (jak wszelkie piloty i systemy sterujące innego typu), a także hydranty wewnętrzne. Wszystkie te urządzenia i elementy wchodzą w skład systemów przeciwpożarowych – których celem jest jak największe zabezpieczenie budynku, a co za tym idzie również jego użytkowników przed skutkami wybuchu i rozprzestrzeniania się pożarów. I choć wyżej zwrócono uwagę na aspekt prawny tego typu konserwacji ppoż, to równie istotny jest właśnie ten czynnik związany z odpowiedzialnością za zdrowie a często i życie drugiego człowieka – stąd do istniejących przepisów należy się bezwzględnie stosować.