Zabezpieczenia ogniochronne budynków - rodzaje

Rozważając tematykę ochrony przeciwpożarowej nie sposób nie zauważyć, że najistotniejszym jej elementem, zwłaszcza w budynkach są odpowiednie zabezpieczenia ognioochronne. W niniejszym artykule omówione zostanie to, w jaki sposób budynki są chronione przed ogniem i co sprawia, że ich mieszkańcy, czy też inni użytkownicy mogą mówić o poczuciu bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia ognioochronne w budynkach zasadniczo można podzielić na dwa rodzaje:

  1. zabezpieczenia czynne obejmujące aktywną ochronę przeciwpożarową,
  2. oraz zabezpieczenia bierne wynikające bezpośrednio z budowy czy też konstrukcji danego budynku.

Czynne zabezpieczenia ogniochronne

Zabezpieczenia czynne należą do najbardziej rozpowszechnionych i co za tym idzie najbardziej popularnych rodzajów zabezpieczeń ognioochronnych w budynkach. Co można wśród nich wymienić? Wszystkie aktywne metody ochrony przeciwpożarowej – mowa tutaj o różnego rodzaju czujnikach, alarmach, klapach dymowych lub też innych rodzajach instalacji, mających na celu możliwie szybką ewakuację ludzi z płonącego budynku, a także skuteczną akcję gaszenia takiego pożaru. Do najbardziej popularnych metod należą układy gaśnicze, mające niezwykle szerokie zastosowanie. Do czynnych zabezpieczeń ognioochronnych można również zaliczyć samo gaszenie pożaru przez ludzi. Podsumowując, zabezpieczeniem czynnym jest wszystko to, co bezpośrednio wpływa na gaszenie ewentualnego pożaru w budynku.

Bierne zabezpieczenia ogniochronne

Drugą grupę zabezpieczeń ognioochronnych są tak zwane zabezpieczenia bierne. Te z kolei wynikają z konstrukcji danego budynku. Do najpopularniejszych zabezpieczeń tego typu można zaliczyć zabezpieczenia powierzchniowe poziome, takie jak ściany działowe, pionowe, wśród których wymienić można sufity podwieszane, a także usytuowanie elementów nośnych poza obrysem budynku. Istotą metod biernych ochrony przed ogniem jest spowolnienie nagrzewania się konstrukcji budynku. Stąd też zalicza się do nich również elementy izolacyjne budynku, takie jak masy natryskowe, okładziny płytowe lub też powłoki pęczniejące i absorpcyjne. Poszczególnych rodzajów takich metod pasywnych jest wiele, należy więc pamiętać, że ich sednem jest zachowanie konstrukcji w nienaruszonym stanie na wypadek wybuchu pożaru.

Podsumowując, warto pamiętać, że temat zabezpieczeń ognioochronnych budynków musi zostać przemyślany już na etapie planowania budowy, tak aby wprowadzić odpowiednie rozwiązania i w skuteczny sposób uchronić konstrukcje przed skutkami ewentualnego pożaru.