Przeglądy techniczne i serwis

Firma POL-POŻ zapewnia szeroki zakres usług w zakresie:
  • Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP przeglądy techniczne i konserwacja,
  • Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne przeglądy techniczne i konserwacja,
  • Gaśnice i sprzęt gaśniczy serwis i konserwacja,
  • Hydranty konserwacja, pomiary wydajności,
  • Systemy oddymiania - przeglądy techniczne, serwis,
  • Drzwi przeciwpożarowe przeglądy techniczne i serwis.

Regularne okresowe przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu bezpieczeństwa pożarowego mają nie tylko zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania podczas pożaru ale również są niezbędnym wymogiem. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacja są niezbędne do spełnienia regulacji prawnych określonych w rozporządzaniach i ustawach oraz wymogach ubezpieczycieli. Regularne przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego powinny być zakończone protokołem oraz wpisem do książki eksploatacji systemu.

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP

Jeśli system sygnalizacji pożaru jest kontrolowany i sprawdzany przez autoryzowaną firmę oraz osoby kompetentne, możesz być pewny że system ostrzeże o zagrożeniu pożarem odpowiednio wcześnie, co daje możliwość skutecznej ewakuacji oraz szybkiego podjęcia akcji gaśniczej.

Sprzęt gaśniczy

W niektórych przypadkach i tylko wtedy gdy to jest bezpieczne, można podjąć gaszenie małego pożaru przez tłumienie lub gaszenie płomieni. Można to zrobić pod warunkiem posiadania gaśnic odpowiedniego rodzaju, ilości, sprawnych technicznie oraz łatwo dostępnych. Gaśnice mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia i mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków i ludzi.

Ewakuacja

W przypadku wykrycia pożaru, istotne jest aby podnieść natychmiast alarm, co pozwala personelowi na opuszczenie obiektu. Dźwiękowy system ostrzegawczy, oświetlenie awaryjne, systemy oddymiania dróg ewakuacyjnych, systemy detekcji gazów, oznakowania dróg ewakuacyjnych są niezbędne aby ewakuacja została przeprowadzona szybko i bezpiecznie. Systemy te muszą być poddawane odpowiednim przeglądom technicznym i konserwacjom aby utrzymać ich pełną sprawność techniczną.

Technicy Pol-Poż

Nasi technicy są w pełni przeszkoleni, certyfikowani i posiadają kompetencję w zakresie wykonywania serwisów, przeglądów technicznych, co daje Ci spokój i spełnienie wymogów prawnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy odwiedzić poniższe strony:

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl

DBAMY O NIEZAWODNOŚĆ SPRZĘTU I SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH