Przepisy prawa budowlanego wymagają aby instalacje przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych spełniały kryteria odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej (EI). Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przechodzą kable, korytka kablowe oraz rury z materiałów palnych i niepalnych powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.

Czym są przepusty kablowe przeciwpożarowe?

Przy montażu systemów przeciwpożarowych bardzo ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i instalacja układu rur czy kabli. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do tragicznych konsekwencji w przypadku pożaru.

Przepusty instalacyjne ppoż - główne zadania

Przejścia ogniowe to systemy wbudowane do budynków, których zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa przepustom instalacyjnym np. rur czy kabli elektrycznych. Dzięki przepustom PPOŻ możemy oddzielić poszczególne strefy przeciwpożarowe tj. stropy czy ściany.

Zadaniem biernych systemów przeciwpożarowych jest zachowanie odporności ogniowej przegrody w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru.

Instalacja i montaż przepustów ogniowych w Pol-Poż.pl

Pracownicy POL-POŻ posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie aby dobrać odpowiedni system do zabezpieczenia przepustów, wykonać jego montaż oraz opracować dokumentację powykonawczą. Używamy tylko materiałów wysokiej jakości dostarczanych przez wiodących europejskich producentów, posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

 

Przejścia ogniowe
Przepusty ppoż

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl