Przepusty ogniochronne - przejścia ppoż rurowe i kablowe

POL-POŻ jest specjalistyczną firmą, która wykonuje zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów dla instalacji rurowych i elektrycznych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego. Z uwagi na naszą lokalizację najwięcej przejść ppoż wykonujemy w mieście Warszawa i okolicach, niemniej jednak POL-POŻ wykonuje zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych również na terenie całej Polski.

Przejścia przeciwpożarowe wykonujemy na produktach firm: PROMAT, SVT, HILTI, ALFASEAL, MERCOR, CARBOLINE, BOSTIK. Są to sprawdzone produkty, posiadające certyfikaty i dopuszczenia w całej Europie.

Rozwiązania w zakresie zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych tych producentów są z powodzeniem stosowane na największych budowach w Polsce i na świecie.

Zabezpieczenie przejść ppoż - przepisy

Przepisy prawa budowlanego wymagają, aby instalacje przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych spełniały kryteria odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej (EI). Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przechodzą kable, korytka kablowe oraz rury z materiałów palnych i niepalnych powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.

Dlaczego warto wybrać firmę POL-POŻ jako wykonawcę zabezpieczeń ppoż przepustów instalacyjnych?

  • Jesteśmy zawsze na bieżąco z wiedzą produktową największych producentów mas ogniochronnych.

  • Dobierzemy dla Ciebie najbardziej ekonomiczne certyfikowane rozwiązanie dla przejść ppoż Twoich instalacji (rurowe, kablowe).

  • Mamy doświadczony zespół monterów, który wykona prace profesjonalnie i szybko. Nasi pracownicy mają ważne badania lekarskie, bhp, uprawnienia UDT na podnośniki nożycowe oraz certyfikaty autoryzacji producentów materiałów do zabezpieczania przepustów ppoż.

  • Dokumentacja powykonawcza z przejść przeciwpożarowych do odbioru, przygotujemy ją dla Ciebie, włącznie ze zdjęciami, zaznaczeniem na planach lokalizacji przepustów ppoż., certyfikatami itp. - mamy w tym doświadczenie, wykonaliśmy już setki takich dokumentacji.

Audyt przejść pożarowych

Potrzebujesz wykonać audyt wykonanych przepustów ogniochronnych ?

Wykonamy go dla Ciebie, przepustami ppoż zajmujemy się od ponad 15 lat i znamy wszystkie materiały jakie były stosowane w tym czasie. Sprawdzimy czy Twoje przepusty ogniochronne zostały wykonane prawidłowo, czy nie zostały uszkodzone, w jakim są stanie technicznym. Po sprawdzeniu przygotujemy szczegółowy raport z audytu przejść ppoż. oraz kosztorys na naprawy.

Certyfikaty i dopuszczenia - przepusty instalacyjne ppoż

Na stronie naszego sklepu internetowego znajdziesz wszystkie materiały jakich używamy do wykonywania przejść pożarowych wraz z ich aktualnymi certyfikatami, aprobatami i dopuszczeniami.

Autoryzacje producentów - przejścia ppoż HILTI, PROMAT, CARBOLINE, ALFASEAL

Firma POL-POŻ posiada autoryzacje największych producentów zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych:

1. Promat
2. Hilti
3. SVT
4. Carboline
5. Mercor
6. AlfaSeal

Przy montażu systemów przeciwpożarowych bardzo ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i instalacja układu rur czy kabli. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do tragicznych konsekwencji w przypadku pożaru.

Instalacja i montaż przepustów ogniowych w Pol-Poż.pl

Pracownicy POL-POŻ posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie aby dobrać odpowiedni system do zabezpieczenia przepustów, wykonać jego montaż oraz opracować dokumentację powykonawczą. Używamy tylko materiałów wysokiej jakości dostarczanych przez wiodących europejskich producentów, posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

 

Przepusty instalacyjne ppoż - główne zadania

Przejścia ogniowe to systemy wbudowane do budynków, których zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa przepustom instalacyjnym np. rur czy kabli elektrycznych. Dzięki przepustom PPOŻ możemy oddzielić poszczególne strefy przeciwpożarowe tj. stropy czy ściany.

Zadaniem biernych systemów przeciwpożarowych jest zachowanie odporności ogniowej przegrody w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru.

Przepusty ogniochronne - przejścia ppoż rurowe

Podczas wyboru technologii zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść rurowych musimy wziąć pod uwagę wiele czynników:

Rodzaj przegrody: pionowa / pozioma
Typ przegrody, materiał:
- masywna przegroda np. murowana, żelbetowa
- lekka np. Ściana gipsowo-kartonowa, warstwowa, drewniana
Grubość przegrody – grubość przegrody bez izolacji lub materiałów wykończeniowych np. Tynku

Typ instalacji rurowej: palna lub niepalna → typ materiału; metalowe; stalowe, żeliwne, miedziane, tworzywowa; PVC, PP-R, PEX itd.

⦁ Średnica rury Ø,
⦁ Grubość ścianki rury
⦁ Materiał z którego wykonana jest rura
⦁ Izolacja na rurze:
⦁ Typ: wełna mineralna, armaflex, tubolit itp.,
⦁ Klasa reakcji na ogień,
⦁ Grubość izolacji,
⦁ Lokalizacja izolacji: miejscowa lub ciągła.

 

Wymogi klasy odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej przegrody: Warunki techniczne określają klasy odporności ogniowej ścian i stropów oddzielenia pożarowego. Przejścia pożarowe muszą być wykonane w tej samej klasie co ściany i stropy.

§ 216 tech. war. budynków

  1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

 

 

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

         
 

główna konstrukcja nośna

konstrukcja dachu

strop1)

ściana zewnętrzna1), 2)

ściana wewnętrzna1)

przekrycie dachu3)

1

2

3

4

5

6

7

“A”

R 240

R 30

R E I 120

E I 120 (o-i)

E I 60

R E 30

”B”

R 120

R 30

R E I 60

E I 60 (o-i)

E I 304)

R E 30

”C”

R 60

R 15

R E I 60

E I 30 (o-i)

E I 154)

R E 15

”D”

R 30

(-)

R E I 30

E I 30 (o-i)

(-)

(-)

”E”

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

 

 *) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) - nie stawia się wymagań.

 

 

Przepusty ogniochronne, przejścia ppoż – gdzie można nie robić zabezpieczeń ?

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Zabezpieczenia przejść ppoż rur z tworzyw sztucznych

Zabezpieczenia ogniochronne przepustów rur palnych polega zwykle na szczelnym zamknięciu otworu po rurze w ścianie lub stropie.

Opaski ogniochronne - zastosowanie

Najtańszym materiałem do wykonania takiego zabezpieczenia są opaski ogniochronne montowane wewnątrz przegrody np. Promastop W, CarboWrap, MCR PS25, INTU FR Wrap, Multitube, Bandaż DG-CR BS, CP 648 E.

Rozwiązanie to jest jednak możliwe do zastosowania tylko w przypadku prawidłowo przygotowanych otworów w przegrodzie. Wykonane otwornicą, z pozostawieniem odpowiedniej, niezbyt dużej ilości miejsca na montaż opaski, tak aby jej odpowiednia ilość zwojów mogła spęcznieć podczas pożaru i zamknąć otwór.

Poniżej przykładowe zdjęcia wykonanych przejść ppoż rur palnych opaskami ogniochronnymi:

 

Opaska ogniochronna Promat
Opaska ogniochronna rura palna Promastop

Kołnierze ogniochronne

Drugim bardzo popularnym rozwiązaniem zabezpieczenia przejść ppoż. rur z tworzyw sztucznych są kołnierze ogniochronne np. Kołnierz MCR PS, Carbocollar CC, Promastop FC-6, Promastop FC-3, Promastop FC MD, Roku FSC 4, Bostik FP 330 Pipe Collar, Alfa Collar, CFS C-EL.


Zawierają one zwykle ten ten sam materiał z którego są wykonane opaski, jednak zabudowany w metalowej kasecie. Kołnierze są montowane do ściany z obu stron przegrody lub do stropu od dołu. Umożliwia to spęcznienie materiału poza przegrodą i zamknięcie otworu.


Poniżej przykładowe zdjęcia przepustów ppoż rur palnych zabezpieczonych kołnierzami ogniochronnymi:

Kołnierz ogniochronny Mercor
Kołnierz ogniochronny Promat
Kołnierz ogniochronny rura pvc

Zabezpieczenia ppoż przejść rur w izolacji kołnierzami ogniochronnymi

Kołnierze ogniochronne mają również zastosowanie w zabezpieczeniach rur palnych oraz niepalnych w izolacji np. Kołnierz Promastop FC MD, Promastop FC, CarboCollar.

 

Zabezpieczenia ppoż rury palne
Zabezpieczenia przejść ppoż Promat
Zabezpieczenia przejść ppoż rur

Masy ogniochronne Promat na bazie akrylu z grafitem

Istnieją również masy uszczelniające ogniochronne akrylowe z grafitem, jak np. Promaseal AG, które dają możliwość zabezpieczenia przejść ppoż rur z tworzyw sztucznych np. PVC, PP.

Zabezpieczenie polega na uszczelnieniu pierścieniowym wokół rury masą na szer 20 mm i głębokość min 25 mm oraz wypełnieniu przegrody wełną mineralną o gęstości min 40 kg /m3.

Przykładowe zabezpieczenie przepustu ogniochronnego rury PVC masą akrylową z grafitem:

Rury pvc przepusty ppoż promaseal ag
Przepusty ppoż promaseal ag

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść ppoż rur niepalnych stalowych, żeliwnych

Zabezpieczenie ogniochronne przepustów rur niepalnych stalowych, żeliwnych polega zwykle na szczelnym wypełnieniu otworu przejścia oraz izolacji rury tak aby podczas pożaru nie przenosiła wysokiej temperatury do strefy nie objętej pożarem.

Masy ogniochronne - dostępne rozwiązania

Do zabezpieczenia przejść ppoż rur stalowych, żeliwnych mają zastosowanie masy ogniochronne np. Promaseal A Spray, Polylack F, Alfa FR Coat A, Promaseal AG, Pyro Safe Flammocec A, Alfa Mastic, MCR Polylack Elastic, oraz wełna mineralna np. Rocklit 150, Paroc Pyrotech Slab 160, Alu lamella Mat 30, Alu lamella Mat 50.

Przykładowe przepusty ppoż rur stalowych:

zabezpieczenia przejść ppoż promaseal a spray
rury stalowe przejścia ogniochronne

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych w klimatyzacji

Przy instalacjach klimatyzacji mamy do zabezpieczenia przy przejściu ppoż zarówno rury miedziane w izolacji jak również przewody elektryczne.

Istnieje kilka przebadanych produktów za pomocą których wykonujemy zabezpieczenia ppoż. tych przepustów: Opaska Promastop W, Kołnierz Ogniochronny Promastop FC MD, CFS CC Hilti.

Przykładowe zabezpieczenie przejść ppoż instalacji klimatyzacji:

zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych klimatyzacja
zabezpieczenie przejść ppoż instalacji klimatyzacji

Zabezpieczenia ogniochronne przejść ppoż. instalacji elektrycznych – pojedyncze kable, wiązki kablowe, koryta kablowe, kable w peszlach

Najbardziej popularną metodą zabezpieczenia przejść ppoż. instalacji elektrycznych są masy ogniochronne np. Promastop CC, Pyro Safe Flammoplast KS1, Flame Cabel, FR Coat A, Promaseal AG, Pyro Safe Flammotec A, Alfa Mastic, mcr Polylack elasttic, Hilti CP 673.

Przegrody są wypełniane twardą skalną wełną mineralną typu Rocklit 150Paroc Pyrotech Slab 160 oraz zabezpieczone wybranymi masami.

Przejścia kablowe - przykładowe zabezpieczenia przejść ppoż.

przepusty kablowe ogniochronne
przejście kablowe
przepust instalacyjny
zabezpieczenie ppoż przejść instalacyjnych
Pyro Safe koryto
Promastop CC wiazka kabli
Promastop CC koryta
zabezpieczenia ppoż Promastop CC
przepusty Promastop CC
Promastop CC przejścia ogniochronne
Promastop CC przepusty ogniochronne
Promat przejścia ppoż kable
przejścia ppoż hilti
Koryta kablowe Hilti przepusty ppoz
Koryta kablowe Hilti przejścia ppoz

Audyt przejść ppoż. - weryfikacja poprawności wykonania przepustów ogniochronnych

Wykonujemy audyty istniejących przejść ppoż. pod kątem poprawności montażu, doboru odpowiedniej technologii, uszkodzeń itp.

Świadczymy usługi audytów zarówno przed odbiorami budynków przez Państwową Straż Pożarną, jak i również przy sprzedaży budynków, jako uzupełnienie przeglądów 5 letnich budowlanych oraz dla ubezpieczycieli.

Weryfikacja obejmuje audyt wszystkich przepustów wraz z zaznaczeniem ich na planach obiektu, zdjęciami każdego przepustu oraz określeniem czy dane przejście zostało wykonane poprawnie / niepoprawnie lub wymaga naprawy.

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl