Plany ewakuacyjne są załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dobrany w instrukcji sprzęt gaśniczy oraz oznakowania bezpieczeństwa są naniesione na rzuty poszczególnych kondygnacji. Na planach ewakuacyjnych są zaznaczone w czytelny sposób drogi ewakaucyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy. Rozmieszczone na każdej kondygnacji w powtarzalnych miejscach mają funkcę informacyjną dla użytkowników. Na planach ewakuacyjnych są również często zamieszczane informacje o telefonach alarmowych oraz skrócone instrukcje postępowania na wypadek pożaru.

Plan ewakuacyjny - przepisy

Według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji każdy obiekt musi być dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie warunków ewakuacji. Plany muszą być przede wszystkim dostosowane do stanu i liczby osób, które znajdują się w obiekcie, jego konstrukcji i funkcji budynku, a także stosowanych środków bezpieczeństwa.

Elementy planu ewakuacyjnego budynku 

Co powinien zawierać plan ewakuacji? Przede wszystkim warto pamiętać, że plan ewakuacji tworzony jest dla każdej z kondygnacji danego budynku wraz z terenem zewnętrznym tego obiektu. Najważniejsze informacje, które powinny się tam znaleźć to: powierzchnia, wysokość, liczba pięter/kondygnacji, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach, podział stref pożarowych, wskazanie kierunków i wyjść ewakuacyjnych, informacja na temat hydrantów zewnętrznych, dróg pożarowych i dojazdowych.


Plan ewakuacyjny budynku jest bardzo ważnym elementem, ponieważ pozwala uniknąć paniki podczas zagrożenia i pożaru budynku. Osoby znajdujące się w obiekcie mogą bezpiecznie go opuścić.

Plany ewakuacyjne - jakie są wymogi?

Plany ewakuacyjne są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem, który umożliwia skuteczną reakcję na zagrożenia. Z tego względu ich przygotowanie powinno być priorytetem dla każdej organizacji, miejsca pracy czy obiektu użyteczności publicznej. Aby plany ewakuacyjne były skuteczne muszą spełniać kilka warunków. Co najważniejsze powinny być jasne, klarowne i dostępne dla wszystkich, spersonalizowane do konkretnego obiektu, cyklicznie sprawdzane i w miarę potrzeby aktualizowane. Plany ewakuacyjne powinny kłaść nacisk na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w danym miejscu. Nie bez znaczenia jest również ciągłe monitorowanie, ocena i dostosowywanie planów ewakuacyjnych do zmieniających się warunków i potrzeb, aby zapewnić ich skuteczność i dostosowanie do aktualnych zagrożeń. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat realizacji planów ewakuacyjnych, chcesz zlecić ich wykonanie specjalistom? Skontaktuj się z nami!

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl